تیر خلاص نقص ژنتیکی بر جسم و روح کودکان شیرخوار

با درمان به موقع اختلال پی‌کی‌یو و رعایت رژیم غذایی می‌توان از آسیب‌های شدید مغزی ناشی از این عارضه جلوگیری کرد.