عصبانیت چین از اعمال تحریم‌های آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای کره شمالی

چین مخالفت خود را با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه یک شرکت و ۴ شهروند این کشور اعلام کرد.