زنگ مدرسه برای شکوفه‌ها به صدا در می‌آید/ گام‌هایی کوچک به سوی اهداف بزرگ

مدارس کشور ۳۱ شهریور امسال شاهد ورود قریب به یک میلیون و چهار صد هزار کلاس اولی به عرصه علم هستند.