یوبیسافت با بازخرید ۱۲۲٫۵ میلیون یورو از سهام خود، به مقابله با Vivendi ادامه می دهد