زنگ سر شماری عمومی نفوس مسکن ۹۵ دبیرستان آمنه را به لرزه انداخت

به گزارش خبرنگار ایمنا، ظهر روز دوشنبه زنگ سرشماری عمومی نقوس و مسکن سال ۹۵ با حضور نمایندگان استاندار و فرماندار، اعضای شورای شهر و مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در مدرسه دخترانه آمنه به صدا در آمد. محمد حسن قائدیها در خصوص صحت و سقم آمار سرشماری گفت: آمار واقعی و صحیح […]