جمعیت ایران از ۸۰ میلیون نفر گذشت

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: در پایان شهریور، جمعیت ایران به بیش از ۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید.۱۶:۰۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر