تبلیغات تلویزیونی قرص های لاغری مورد تایید وزارت بهداشت است

قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: برای تبلیغ هر نوع قرص یا داروی لاغری، مسئولین رسانه تاییدیه وزارت بهداشت را بررسی می‌کنند.