ترخیص خودروهای توقیفی از فردا

سخنگوی ناجا از ترخیص خودروهای توقیفی از فردا به مدت ۱۰ روز خبر داد.۱۶:۱۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر