امضای قرارداد آبی «برد-برد» باخارجی‌ها/ ۵ برنامه آبی ایران در پسابرجام

وزیر نیرو با تشریح ۵ برنامه اولویت‌دار آبی دولت در پسابرجام، اعلام کرد: ایران به دنبال امضای قراردادهای برد- برد با شرکت‌های خارجی و خصوصی در صنایع آب و برق است.