پاسگاه چینی در مرز افغانستان و تاجیکستان

مقامات تاجیکستان اعلام کردند که پس از افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، قرار است چین در مرز مشترک این کشور با افغانستان پاسگاه ایجاد کند.