داعش مسئولیت انفجار در «البغداد الجدیده» را بر عهده گرفت

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه‌ای مسئولیت انفجار اخیر در منطقه البغدادالجدیده واقع در پایتخت عراق را بر عهده گرفت.