ادعای وزیر خارجه بحرین: به شیعیان کمتر از گل نمی‌گوییم/در بحرین فقط قانون حکومت می‌کند

“خالد بن احمد آل خلیفه” بیانیه سازمان ملل درباره نقض حقوق شیعیان این کشور را نادرست خواند.