ادعای وزیر خارجه بحرین: به شیعیان کمتر از گل نمی‌گوییم/در بحرین فقط قانون حکومت می‌کند