استولتنبرگ: تضادی بین دفاع اروپایی و ناتوی قدرتمند وجود ندارد

دبیرکل ناتو امروز در حاشیه نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در براتیسلاوا از عدم وجود تناقض میان طرح‌های دفاع اروپایی و ناتوی قدرتمند خبر داد.