ناتو هواپیماهای پیشرفته «آواکس‌» در خاورمیانه مستقر می‌کند

ناتو قصد دارد به بهانه نبرد با داعش در خاورمیانه هواپیماهای پیشرفته شناسایی، تجسسی خود را در خاورمیانه مستقر کند.