ناتو هواپیماهای پیشرفته «آواکس‌» در خاورمیانه مستقر می‌کند