تورم تولیدکننده به ۳.۲ درصد رسید

شاخص بهای تولید کننده در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۳.۳رسید که از افزایش ۰.۷ درصدی این شاخص نسبت به ماه قبل نشان دارد. تورم سالانه تولید کننده نیز در ماه گذشته به ۳.۲ درصد رسید.