حرکت شماری از نیروهای کرد از شهر منبج به سمت شرق فرات

دولت ترکیه از خروج شماری از نیروهای کرد از شهر منبج در شمال سوریه خبر داده است.