سامسونگ: تنها ۶۰ درصد از نسخه های معیوب نوت ۷ در آمریکا و کره جنوبی تعویض شده اند