ناوگروه ارتش در بندر کراچی پاکستان پهلو گرفت

همزمان با هفته دفاع مقدس؛ ناوگروه ارتش در بندر کراچی پاکستان پهلو گرفت.