آغاز ثبت نام از نمایندگان در گروه‌های دوستی پارلمانی/ قرعه‌کشی، اختتامیه استقبال از برخی کشورها

تشکیل گروه‌های دوستی پارلمانی در ابتدای هر دوره مجلس براساس معیارهای مشخص تشکیل می‌شود.