آغاز ثبت نام از نمایندگان در گروه‌های دوستی پارلمانی/ قرعه‌کشی، اختتامیه استقبال از برخی کشورها