انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سومالی ۲۳ اکتبر و ۳۰ نوامبر برگزار می‌شود

رئیس کمیته انتخابات سومالی اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در ۳۰ نوامبر برگزار خواهد شد؛ البته مشروط بر اینکه رئیس پارلمان و اعضای شورای عالی مجلس در ۲۳ نوامبر انتخاب شوند.