نصب پرچم ترکیه بر ساختمان‌های دولتی شهر سوری!

پس از یورش نیروهای ارتش ترکیه و گروه‌های مسلح به شهر مرزی جرابلس سوریه، اکنون اینگونه به نظر می‌آید که این شهر در اشغال ترکیه قرار دارد، چرا که پرچم ترکیه بر فراز ساختمان‌ها و مؤسسات دولتی آن دیده می‌شود….