افتتاح نخستین مرکز دولتی خدمات جامع ژنتیک در تهران

نخستین مرکز دولتی خدمات جامع ژنتیک امروز، سه شنبه در بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران افتتاح شد.۱۶:۳۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر