دست برتر ایران در بازار نفت

پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی نوشت: ایران در نبرد بر سر بهای نفت با عربستان سعودی دست برتر را دارد.۱۶:۳۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر