وزیر بهداشت به مسکو می رود/ همکاری دارویی ایران و روسیه