هند از ایران ۶ میلیون بشکه نفت خام خریداری می کند

کشور هند در نظر دارد به منظور افزایش سطح ذخایر اظطراری نفت خود، ۶ میلیون بشکه نفت خام از ایران خریداری کند.