آغاز آخرین سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل

اوباما با آغاز آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، توافق هسته ایران را یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت خود خواند.