دی میستورا: آتش بس در سوریه تمام نشده است

استفان دی میستورا و جان کری در آخرین اظهارات خود گفتند آتش بس در سوریه همچنان ادامه دارد.