شهرداری تهران ۵۵ هزار میلیارد ریال به بانک شهر بدهی دارد

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سخنان رحمت اله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا گفت: اعضای شورای شهر نباید با استفاده از لفظ خائن، یکدیگر را به خیانت متهم کنند.