سازمان ملل ارسال کمک های بشردوستانه به سوریه را به حالت تعلیق درآورد

سازمان ملل متحد روز سه شنبه و در پی حمله به کاروان کمک های بشردوستانه در حلب سوریه، ارسال کاروان کمک های بشردوستانه به سوریه را به حالت تعلیق درآورد.