اعزام دانش‌آموزان استان اصفهان به مناطق عملیاتی غرب کشور