زیرساخت ها، چالش سازمان برنامه و بودجه اصفهان

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نعمت الله اکبری در آیین نمادین نواختن زنگ سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ در مدارس اصفهان افزود: اگر آغاز هر فعالیتی بویژه فرهنگ آماری را از آموزش و پرورش شروع کنیم با چالش های مختلف مواجه نمی شویم. وی بی توجهی به زیرساخت ها را یکی از چالش های سازمان […]