اوباما: حتی در واشنگتن هم برخی باور کرده‌اند که آمریکا کلید حل همه مشکلات است