نتانیاهو: روابط اسرائیل و آمریکا مستحکم باقی خواهد ماند