کشف انبار ۵۰ میلیاردی قاچاق در استان البرز

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز البرز گفت که در ۶ ماه اخیر با کار فنی و اطلاعاتی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۳۰ انبار کالای قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد تومان شناسایی شد.