تأکید گروه بین‌المللی حمایت از سوریه بر ضرورت برقراری آتش‌بس در این کشور