جابری انصاری: راه حل بحران سوریه گفت‌وگوی سوری‌هاست

معاون وزیر امور خارجه ایران در پایان سفر خود به دمشق، راهکار حل بحران سوریه را گفت‌وگوی سوری‌ها دانست و گفت راه‌حلی که مورد پذیرش دمشق باشد، تهران از آن حمایت می‌کند.