افزایش ۴۰درصدی زائران در مرز چزابه را پیش‌بینی می‌کنیم/ زائران حتما ویزا تهیه کنند