طرح بازسازی یک هزار و۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری در حال اجرا است

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از واگذاری ۵۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده به شهرداری های استان تهران خبر داد.