جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی التماس و نرمش ندارد

نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی، دیپلماسی التماس و نرمش ندارد گفت: ما ملتی با بیش از یک میلیون ایثارگر هستیم و مردم ما از تساهل و تنبلی و نفاق بیزار هستند.