بازتاب‌ مناظره کهنه‌کار عرصه سیاست با غول مستغلات/ترامپ هیچ ایده‌ای درباره آنچه صحبت می‌کند ندارد!