ننگ همکاری برخی کشورهای عربی با اسرائیل در سخنرانی نتانیاهو آشکار شد

شمخانی با بیان اینکه ننگ همکاری برخی کشورهای عربی با اسرائیل که به دنبال عربی کردن موضوع فلسطین بودند در سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل آشکار شد، گفت: اما وزرای خارجه این کشورها نه تنها انتقادی نکرده، بلکه رویکرد اسرائیل را مورد تاکید قرار دادند.