ننگ همکاری برخی کشورهای عربی با اسرائیل در سخنرانی نتانیاهو آشکار شد