شفافیت عکس های ام آر آی با اشعه‌های یونیزه شده

محقق و طراح ام آر آی گفت: با انجام تصویربرداری به وسیله اشعه‌های یونیزه شده شفافیت عکس‌ها چند برابر می‌شود.