هشدار اسکاتلند درباره «برگزیتِ سخت» و عواقب منفیِ آن

اسکاتلند ضمن هشدار درباره «برگزیت سخت» خواستار شفاف‌سازی بیشتر لندن دراین‌باره شد.