ارتش سوریه تروریست‌ها را از محلۀ الفرافره در مرکز حلب بیرون راند