جان کری: آتش بس سوریه تمام نشده است

وزیر خارجه آمریکا گفت که آتش بس سوریه از بین نرفته و تمام نشده است.