دبیر شورای عالی فضای مجازی: مردم از تماشای ویدیو در بستر شبکه استقبال کرده اند

دبیر شورای عالی فضای مجازی به زومیت اعلام کرد که مردم برای تماشای ویدیو در بستر شبکه استقبال بسیار خوبی دارند.